Ads 468x60px

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

หัวใจของกรรมฐาน

หัวใจของพระกรรมฐาน

         

         ถ้าผู้ปฏิบัติธรรมไม่ได้เรื่อง  อาตมาจะไม่เชื่อว่าท่านปฏิบัติได้  …สอบตก  อดทนก็ไม่ได้   แล้วจะทำอะไรได้หรือ ? จิตใจไม่ดี  อารมณ์มันแกว่งก็ทำให้จิตใจวิตกกังวล   เหมือนน้ำในตุ่มมันขุ่น   คนให้มันขุ่น … มองไม่เห็นก้นตุ่ม  ใจคอที่ขุ่นมัวมันก็มองไม่เห็นก้อนโคลนก้อนตมแต่ประการใด   ก็เหมือนกับน้ำขุ่นมองไม่เห็นตัวปลา  ฉันใดก็ฉันนั้น

          ท่านปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาว  ถ้าท่านปฏิบัติได้ท่านจะเป็นคนเรียบร้อย   จะเดินก็จะเรียบร้อย  มีสติดี  จะหยิบอะไรจะทำอะไรก็มีสติรำรวมอยู่เสมอ   ธรรมะทำให้เกิดสำรวม  สังวร  ระวัง  มีสติขึ้นตั้ง   สัมปชัญญะพิจราณา  ด้วยโยนิโสมนสิการ  จิตใจท่านก็จะดี  มีปัญญา  ท่านจะแก้ปัญหาได้สมปรารถนาทุกประการ ตรงนี้เป็นจุดสำคัญ

 

Red roseRed roseRed rose

ที่มา หนังสือหัวใจกรรมฐาน : บุญกรรมฐานสร้างสุขให้ชีวิต โดยพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม )

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น