Ads 468x60px

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ทรัพย์ภายใน

ทรัพย์ภายใน

ทรัพย์ภายใน  คือ อริยทรัพย์ได้แก่ …

๑. ศรัทธา เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ

๒. ศีล  รักษากายวาจาใจให้เรียบร้อย  มีสติสัมปชัญญะตลอดเวลา

๓. หิริ  ความละอายต่อบาปทุจริต

๔. โอตตัปปะ  ความสะดุ้งกลัวต่อบาป

๕. พาหุสัจจุ  ความเป็นคนได้ยินได้ฟังมาก

๖. จาคะ  การเสียสละให้เป็นแก่ผู้อื่น

๗. ปัญญา  ความรอบรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์

                                    

                                                                            หลวงพ่อจรัญ  ฐิตธมฺโม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น