Ads 468x60px

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555

บทอาขยาน วิชาหนาเจ้า

บทอาขยาน วิชาหนาเจ้า

 

บทอาขยานวิชาหนาเจ้า

 

เกิดมาเป็นคน
หนังสือเป็นต้น                     วิชาหนาเจ้า
ถ้าแม้นไม่รู้                         อดสูอายเขา
เพื่อนฝูงเยาะเย้า                 ว่าเง่าว่าโง่
                                        ลางคนเกิดมา
ไม่รู้วิชา                             เคอะอยู่จนโต
ไปเป็นข้าเขา                      เพราะเง่าเพราะโง่
บ้างเป็นคนโซ                     เที่ยวขอก็มี
                                        ถ้ารู้วิชา
ประเสริฐหนักหนา                ชูหน้าราศี
จะไปแห่งใด                       มีคนปรานี
ยากไร้ไม่มี                         สวัสดีมงคล
(ไม่ปรากฎชื่อผู้แต่ง)
หนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลำนำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น