Ads 468x60px

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

เพลงเด็กดี

เพลงเด็กดี

เพลงเด็กดี

เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่ 10 อย่างด้วยกัน 1. นับถือศาสนา 2. รักษาธรรมเนียมมั่น 3. เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ 4. วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน 5. ยึดมั่นกตัญญู 6. เป็นผู้รู้รักการงาน 7. ต้องศึกษาให้เชียวชาญ ต้องมานะบากบั่นไม่เกียจไม่คร้า­น 8. รู้จักออมประหยัด 9. ต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล น้ำใจนักกีฬากล้าหาญให้เหมาะกับ­การสมัยชาติพัฒนา 10. ทำตนให้เป็นประโยชน์ รู้บาปบุญคุณโทษสมบัติชาติต้องรักษา เด็กสมัยชาติพัฒนาจะเป็นเด็กที่­พาชาติไทยเจริญ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น